Verder onderzoek windpark

Windparkproject

Samen met projectpartner Green Trust heeft de coöperatie een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een windpark in Hoenzadriel in de hoek van de A2 en de Rooijensestraat: Windpark Lage Rooijen. Het plan is om drie windturbines op te stellen met een gezamenlijk vermogen van 15 Megawatt. Hiermee kunnen zo’n 10.000 huishoudens in Maasdriel van duurzame stroom voorzien worden!

De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 20 juni j.l. met dit principeverzoek ingestemd. De komende maanden zullen nog verdere onderzoeken plaatsvinden. Momenteel wordt samen met gemeente Maasdriel nader onderzocht hoe de plannen het beste in te passen zijn. We streven ernaar om medio volgend jaar een vergunningaanvraag in te dienen. Vanzelfsprekend zal het plan aan alle wettelijke eisen voldoen.

Burgerparticipatie

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust vinden het belangrijk dat de omgeving meedenkt en dat zoveel mogelijk inwoners van Maasdriel er voordeel van hebben, direct omwonenden voorop. Daarom betrekken wij graag burgers uit de omgeving bij onze plannen. De komende tijd richten we ons op het verder uitwerken van de burgerparticipatie zodat het zoveel mogelijk een lokaal gedragen project wordt. Wij streven ernaar dat het eigenaarschap van de windmolens voor 50% niet alleen in Maasdriel blijft maar ook bij de burgers ligt middels de coöperatie.

Door gebruik te maken van de postcoderoosregeling en ons product Bommelerwaar-Stroom, kunnen  huishoudens en kleinverbruikers binnen het specifieke postcodegebied groene stroom afnemen én financieel voordeel hebben van de teruggave van energiebelasting. Voor deze huishoudens geldt bovendien dat zij niet (of niet meer) hoeven te investeren in individuele maatregelen voor de opwek van duurzame elektrische energie.

Daarnaast bestemmen wij een deel van de winst uit de exploitatie van het windpark voor initiatieven in de gemeenschap: bijvoorbeeld voor het realiseren van zonnepanelen op verenigingsgebouwen, bijdragen aan verduurzamen van woningen of andere maatschappelijke initiatieven.

In oktober vinden er persoonlijk huisbezoeken plaats bij de direct omwonenden, om hen te informeren over de ontwikkelingen en de participatiemogelijkheden te bespreken.

Actuele informatie Windpark

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? U kunt zich hier vast aanmelden voor de digitale nieuwsbrief! Wilt u meer weten, stuurt u ons dan een email op info@windparklagerooijen.