Ja, ik wil bommelerwaar stroom.

Doe de postcode check:

CHECK!

WIE ZIJN WIJ?

Coöperatie Bommelerwaar is een gebiedscoöperatie van en voor bewoners en ondernemers van de Bommelerwaard. Bommelerwaar is op 28 juni 2016 opgerichtonder andere om samen te werken aan een energie neutrale Bommelerwaard. Winst is niet ons doel, maar een middel waarmee we ons gebied duurzamer en weerbaarder kunnen maken. 

WAAR STAAT BOMMELERWAAR VOOR?

Coöperatie Bommelerwaar is een initiatief van burgers die samen willen leven en werken in een duurzame en gezonde omgeving. We zijn bereid om daarvoor zélf de handen uit de mouwen te steken. We doen dat bijvoorbeeld door groene stroom op te wekken in lokale, groene energieprojecten. De deelnemers aan die projecten zijn bewoners uit de buurt, zij ontvangen voordelige groene stroom van zo’n energieproject.
Wij doen dat omdat we de energietransitie in de Bommelerwaard willen versnellen én ervoor zorgen dat het resultaat ten goede komt aan haar inwoners en het gebied.

Op deze manier willen we de lasten en de lusten van de energietransitie in de Bommelerwaard meer in evenwicht te brengen. En ervoor zorgen dat het geld wat we allemaal uitgeven aan energie, zo veel mogelijk in ons eigen gebied blijft.

EEN COÖPERATIE, WAT IS DAT EIGENLIJK?

Een coöperatie is eigenlijk een vereniging met een bedrijf. De activiteiten van dat bedrijf voorzien in bepaalde materiële of maatschappelijke behoeften van de leden. In de statuten van de coöperatie wordt vastgelegd welke dat zijn. Meestal gaat het om bedrijfsmatige activiteiten die de individuele leden niet, niet renderend genoeg of niet goedkoop genoeg zelf kunnen uitvoeren.

De coöperatie zorgt ervoor dat deze activiteiten wél kunnen worden gerealiseerd, zodanig dat de leden er economisch voordeel van hebben, of worden ontzorgd. De leden kiezen een bestuur, dat verantwoording aflegt aan de leden. 

Omdat we onze projecten als coöperatie ontwikkelen, gaat de opbrengst niet naar een of andere energiegigant, maar naar de coöperatie. En omdat wij, de leden, zélf eigenaar zijn van de coöperatie en de projecten kunnen we dus zelf bepalen wat we met die opbrengst doen. Wij kunnen zelf besluiten of we de opbrengst gebruiken om onze woningen te verduurzamen en zo onze energierekening te verlagen. We kunnen ook besluiten om te investeren in nieuwe energieprojecten of in het vergroenen van onze leefomgeving. Zo dragen we met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige en groenere Bommelerwaard.

BOMMELERWAAR ENERGIE CHALLENGE 2020

Omdat we in het voorjaar van 2020 maar zeer beperkt mogelijkheid hebben om bijeenkomsten te organiseren, hebben we een reeks vlogs gemaakt om onszelf voor te stellen en te vertellen waar we ons als coöperatie mee bezig houden. Wil jij meer weten over de doelstellingen van Bommelerwaar, of over Bommelerwaar-Stroom? Bekijk de vlogs!

Bommelerwaar