Ja, ik wil bommelerwaar stroom.

Doe de postcode check:

CHECK!

WIE ZIJN WIJ?

Coöperatie Bommelerwaar is een gebiedscoöperatie van en voor bewoners en ondernemers van de Bommelerwaard. Bommelerwaar is op 28 juni 2016 opgerichtonder andere om samen te werken aan een energie neutrale Bommelerwaard. Winst is niet ons doel, maar een middel waarmee we ons gebied duurzamer en weerbaarder kunnen maken. 

WAAR STAAT BOMMELERWAAR VOOR?

Het is onze ambitie om de lasten en de lusten van de energietransitie in de Bommelerwaard in evenwicht te brengen. En ervoor te zorgen dat het geld wat we allemaal uitgeven aan energie, zo veel mogelijk in ons eigen gebied blijft. Omdat iedereen een energierekening heeft, hebben we een manier bedacht om onze energierekeningen te gebruiken voor dat doel.

Vanuit onze gezamenlijke behoefte aan energie kunnen we namelijk een strategie ontwikkelen voor de besparing en opwek van energie in de hele Bommelerwaard. Dat is waar Coöperatie Bommelerwaar aan werkt. Samen met de gemeente en (lokale) ondernemers. 

EEN COÖPERATIE, WAT IS DAT EIGENLIJK?

Een coöperatie is eigenlijk een vereniging met een bedrijf. De activiteiten van dat bedrijf voorzien in bepaalde materiële of maatschappelijke behoeften van de leden. In de statuten van de coöperatie wordt vastgelegd welke dat zijn. Meestal gaat het om bedrijfsmatige activiteiten die de individuele leden niet, niet renderend genoeg of niet goedkoop genoeg zelf kunnen uitvoeren.

De coöperatie zorgt ervoor dat deze activiteiten wél kunnen worden gerealiseerd, zodanig dat de leden er economisch voordeel van hebben, of worden ontzorgd. De leden kiezen een bestuur, dat verantwoording aflegt aan de leden. 

BOMMELERWAAR ENERGIE CHALLENGE 2020

Omdat we in het voorjaar van 2020 maar zeer beperkt mogelijkheid hebben om bijeenkomsten te organiseren, hebben we een reeks vlogs gemaakt om onszelf voor te stellen en te vertellen waar we ons als coöperatie mee bezig houden. Wil jij meer weten over de doelstellingen van Bommelerwaar, of over Bommelerwaar-Stroom? Bekijk de vlogs!

Bommelerwaar