Projecten

Samen projecten

Met onze gebiedscoöperatie willen we bijdragen aan het  economisch, ecologisch en sociaal duurzaam maken van de Bommelerwaard. Daarvoor hebben we niet alleen een technische (energie)transitie nodig, maar ook een maatschappelijke transitie.

Steeds meer mensen willen actie en willen ook mee praten en beslissen over die actie. Daarom vind Bommelerwaar het belangrijk om hier in een rol te spelen en richten we ons ook op projecten die niet (alleen) over energie gaan. Met elkaar willen we werken aan een samenleving waarbij actieve burgers initiatief én verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame leefomgeving. Je leest hier over projecten waarin we dat, steeds op een andere manier maar altijd samen, proberen te verwezenlijken. Heb jij een idee voor een project of initiatief dat een bijdrage kan leveren aan onze doelstellingen? Laat het ons weten!