Energiekring Warmte

Bewoners van de gemeente Zaltbommel laten meepraten én een rol geven in de realisatie van de energietransitie. In de Energiekring Warmte zijn we daar mee aan de slag gegaan. Samen met een groep van circa 20 bewoners is input verzameld voor de transitievisie warmte van de gemeente Zaltbommel en om zelf aan de slag te gaan met warmteplannen. 

‘We waren blij verrast door de diversiteit aan expertises in de Energiekring. Het bewonersperspectief werd daardoor gecombineerd met onder andere een technische, communicatieve én procesgerichte blik. Dat gaf veel aanleiding voor thema’s om over in dialoog te gaan en te discussiëren. Binnen de tijd blijven tijdens een bijeenkomst was daardoor elke keer weer een uitdaging!’ 
Desirée Hubers en Loes van Genderen, begeleiders Energiekring Warmte

Project

Energiekring Warmte

Categorie

Jaar

2020-2021

Locatie

Zaltbommel

Partners

Gemeente Zaltbommel, Energie Samen Rivierenland

Kritisch én betrokken

De Energiekring Warmte bestond uit een zeer enthousiaste, kritische groep bewoners die vol energie deelnamen. Elk vanuit een ander expertisegebied en perspectief. Na aanvankelijke scepsis van enkele deelnemers is constructieve input gegeven op de Transitievisie- warmte (i.o.) en wordt deze grotendeels gedragen in de groep. Verschillende deelnemers zijn aan de slag met duurzaamheid in eigen huis of straat en een van de deelnemers is zelfs aan de slag gegaan met een straatplan.
Daarnaast is input opgehaald voor de invulling van de regierol van de gemeente bij pilots.

Meer weten? De Transitievisie Warmte van gemeente Zaltbommel vind je hier.

Bijvangst

Maar de Energiekring Warmte leverde nog meer op:

 • Ontmoetingen met gelijkgestemde, leuke en enthousiaste mensen die actief bezig (willen) zijn met de energietransitie
 • Bewustwording van wat de warmtetransitievisie inhoud als onderdeel van de energietransitie
 • Inzicht in belangrijke waarden van de deelnemers op gebied van de Warmtetransistievisie (en energietransitie)
 • Samenwerking tussen deelnemers, gemeente en energieloket
 • Inzicht in interessante technieken voor eigen huis
 • Meedenken over de wijze waarop de gemeente kan communiceren richting bewoners over de Warmtetransitievisie
 • Bijdrage leveren aan filmpjes vanuit de gemeente over de warmtetransitievisie
 • Inspirerende voorbeelden van waar bewoners van de gemeente Zaltbommel (en daarbuiten) nu zelf al mee bezig zijn
 • Oprichting van andere Energiekringen. Zo is de Energiekring Footprint voort gekomen uit de Energiekring Warmte
 • Een interessant plan voor eigen huis of straat
 • Website met info over alle bijeenkomsten van de Energiekring

Bommelerwaar verzorgde de begeleiding van de Energiekring Warmte uit in opdracht van gemeente Zaltbommel en in samenwerking met Energie Samen Rivierenland en niet te vergeten een grote groep bevlogen en betrokken inwoners van Zaltbommel.