Gebiedsvisie Oensel
Hoe mobiliseer je bewoners om mee te gaan denken over hun eigen leefomgeving? En hoe kunnen projecten bijdragen aan het (financieel) mogelijk maken van een gewenste ontwikkeling dat gebied?
In 2019 en 2020 organiseerde Bommelerwaar daarvoor een reeks gebiedsdialogen in Oensel, om samen met bewoners en ondernemers in het gebied te komen tot een energiestrategie en mogelijk concrete projecten voor het opwekken van duurzame energie.

Vrijwel alle deelnemers zien het belang van de transitie naar schonere energie en beseffen dat die voor veranderingen in onze leefomgeving zal zorgen. De opgave is om het open, kleinschalige en groene karakter van het gebied te behouden en tegelijkertijd tegenwicht te bieden aan de oprukkende verstedelijking vanuit de omgeving.

Project

Gebiedsvisie Oensel

Categorie

Jaar

2019 – 2020

Locatie

Oensel

Partners

Regionaal Investeringsfonds Rivierenland, RVO Duurzaam Door, Kadaster Ruimte en Advies, Gemeente Zaltbommel

Tekst nog aanvullen

 

Dit zonnedakproject is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Regionaal Investeringsfonds
Rivierenland en RVO Duurzaam Door.

Fruitdelta
Provincie Gelderland
0%
Gemiddeld rendement
120
Aantal zonnepanelen
0kWp
Totaal vermogen