Bestuurswijziging Bommelerwaar

Algemene ledenvergadering

Op maandag 30 september vond de algemene ledenvergadering (ALV) van Coöperatie Bommelerwaar plaats in Hedel.

Vertrek Onno van Bekkum

Onder grote dankzegging voor zijn bijzondere inzet is medeoprichter Onno van Bekkum teruggetreden als bestuurslid. Onno van Bekkum is met zijn kennis en kunde van grote betekenis geweest voor het op de kaart zetten van de Coöperatie.

Benoemingen

Op voordracht van het bestuur heeft de ledenvergadering Hans Vuuregge benoemd tot voorzitter en Jan Voskamp tot algemeen lid. Samen met medeoprichtster Antje van Ginneken, Ellen Holleman en Leo Kuljanski bestaat het bestuur nu uit vijf leden. Een speciaal woord van dank ging uit naar Dini Hilbron die ad interim technisch voorzitter van het bestuur was.

Vernieuwing organisatiestructuur

Coöperatie Bommelerwaar timmert goed aan de weg op het gebied van coöperatieve zonne- en windenenergie en werkt er hard aan om haar ambities te realiseren met en voor de inwoners van de Bommelerwaard. De komende periode zal in het teken staan van verdere structurering en professionalisering van de organisatie.

Bestuursuitbreiding gewenst

Het bestuur heeft de wens om uit te breiden naar zeven leden. Ter realisatie hiervan zoekt men een bestuurslid met uitgebreide financiële kennis en expertise en een secretaris-bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via ellen@bommelerwaar.nl