Update actuele ontwikkelingen

 • Zoals bekend hebben we na de Gebiedsconferentie Bommelerwaard (15 december op Slot Loevestein) besloten de lancering van Bommelerwaar-Stroom tot één van de hoofdprioriteiten te maken voor 2017. Bommelerwaar-Stroom verbindt het gebruik van stroom aan de opwek van stroom in de Bommelerwaard: lokale opwek voor zelfvoorziening op gebiedsniveau. Door een mooie voorfinancierings-constructie en het ‘cederen’ aan de coöperatie van fiscale voordelen vanuit de stroomrekening, kan iedereen deelnemen zonder voorafgaande investering. ‘Energierekeningneutraal’ noemen we het. We beginnen met stroom voor particulier gebruik, waarbij we meteen ook op elektrisch vervoer voorsorteren.
 • Een mooi aantal leden heeft zich inmiddels aangemeld voor één of meer van de projectteams van waaruit we nu de lancering voorbereiden: er is een team businessplan, financieel, fiscaal, juridisch, een team subsidie, fondsenwerving, sponsoring, een team marketing&communicatie, marktonderzoek, een team energie administratie, en een team energieprojecten. Fantastisch om samen aan de slag te zijn, extra kwaliteit aan te boren en de workload te kunnen delen!
 • Voor het elektrisch vervoer in de Bommelerwaard zijn we in gesprek met WeDriveSolar, het bedrijf dat nu een experiment heeft lopen met tweerichtingoplaadbare auto’s in de Utrechtse wijk Lombok.
 • De afgelopen weken hebben we diverse keren gesproken met Huismerk Energie, het energiebedrijf dat de feitelijke levering gaat verzorgen.
 • We spraken Advocatenkantoor Janssen in Zaltbommel die de Bommelerwaar- Stroom-overeenkomsten voor ons wil gaan opstellen.
 • We hebben mooie afspraken gemaakt met marketingbureau Van den Oever uit Zaltbommel die de marketingcommunicatie kan oppakken en met marktonderzoeksbureau Laura van der Linden.
 • We hebben gesproken met accountantskantoor ABAB die ons gaat ondersteunen bij de fiscaliteit, de business case en de sponsoring van Bommelerwaar-Stroom.
 • Voor de voorfinanciering van de te realiseren energie-opwekinstallaties zijn we in gesprek met twee banken, waaronder onze lokale Rabobank.
 • Met windconsultant en -ontwikkelaar GreenTrust hebben we goed contact over mogelijke locaties voor kleine windparken in de Bommelerwaard.
 • Met verschillende dakeigenaren werken we overeenkomsten uit voor de realisatie van collectieve zonnedaken.
 • Om het hoofd boven water te houden, hebben we onlangs een ondersteuningsaanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en dingen we mee in de prijsvraag “Maak Gelderland Mooier” van de Provincie (superwerk van een van onze leden!).
 • We zijn een rondje aan het maken langs de politieke partijen in de beide gemeenten, wetende dat veel van wat we willen realiseren vroeg of laat de instemming vanuit de gemeente nodig zal hebben. In de agendering van een klimaat- en energieneutrale Bommelerwaard, terwijl zij (nu al) toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2017, kunnen we elkaar versterken.
 • We spreken binnenkort wethouder Adrie Bragt van Zaltbommel over de energieplannen van Bommelerwaar. Eerder voerden we gesprekken met wethouders Buwalda van Zaltbommel en Van den Anker en De Vreede van Maasdriel.
 • Verder namen we afgelopen maand deel aan diverse bijeenkomsten, waaronder het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord, een evenement van HierOpgewekt over warmte, de Transitiegroep Verduurzaming Landelijke Gebied van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) en de Gebiedscoöperatie Rivierenland.
 • Mooi: Coöperatie Bommelerwaar zit inmiddels in het koffertje van informateur Edith Schippers! Het OIM bracht een advies uit aan de nieuwe regering waarin Bommelerwaar als ‘pareltje’ wordt behandeld voor de nieuwe gebiedsgerichte benadering die het OIM aan de regering adviseert om de grote opgaven van het land (waaronder de energietransitie) te kunnen vormgeven. Dit adviesrapport en de tekst over Bommelerwaar kun je downloaden via deze link.
 • Donderdag 1 juni is de eerste formele vergadering van het Duurzaamheidsplatform Bommelerwaard, waar Bommelerwaar de burgerstem vertegenwoordigt. We hopen met de beide gemeenten, het Waterschap, het Glastuinbouwpact en Alliander tot een gezamenlijke Energievisie te komen voor de Bommelerwaard.
 • Op 17 juni staat Bommelerwaar op het programma van het PlattelandsParlement in Bronckhorst.
 • Op 12 juli zijn we deel van een workshop tijdens een groot mondiaal academisch congres (IASC) over ‘the Commons’ in Utrecht, van waaruit 13 juli een excursie-groep naar ons toe komt.