Lidmaatschap

Lidmaatschap

Coöperatie Bommelerwaar verwelkomt u graag als lid. Samen zijn en maken we de coöperatie: van, voor en door de Bommelerwaard.

Bommelerwaar ontwikkelt producten en diensten voor haar leden. Leden kunnen -heel graag- zelf ook bijdragen aan de activiteiten van de coöperatie. Leden investeren voorts in projecten en zijn de eigenaren van de coöperatie. Het zijn de leden aan wie het bestuur verantwoording aflegt en die het bestuur kiezen. De leden borgen de verbinding van de coöperatie met het gebied.

Iedereen is welkom om lid te worden van Coöperatie Bommelerwaar. Dat wil zeggen, die bewoner is of zakelijk gevestigd in de Bommelerwaard. Aan het lidmaatschap zijn rechten en plichten verbonden. In detail zijn die te lezen in de statuten.
Leden verbinden zich aan de doelstelling van Bommelerwaar. De statuten benoemen ook de waarden van waaruit we handelen.
We hechten aan integriteit en zien geld als middel, niet als doel. Vanuit deze basis gaan we samen iets nieuws neerzetten.

Leden betalen jaarlijks contributie.
Tot nader order is dat 20 euro voor particulieren en 40 euro voor zakelijke leden.