Bommelerwaar in koffertje informateur!

 

Mooi: Coöperatie Bommelerwaar zit in het koffertje van informateur Edith Schippers! Op 11 mei bood het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) een advies aan aan de (beoogde) nieuwe regering.
Het OIM adviseert de regering gevraagd en ongevraagd, waarbij zij zich laat inspireren door geluiden uit de samenleving. Het nieuwe advies dringt aan op een gebiedsgerichte aanpak voor de grote opgaven waar het land voor staat. Hieronder zijn de energietransitie, de ontwikkeling van steden en van het landelijke gebied.

Eén van de aanbevelingen betreft een gebiedsstimuleringsfonds. Ook roept men op een aantal pilots te ondersteunen om vanuit de gebiedsaanpak te experimenteren met de Omgevingswet.

Bommelerwaar nam de afgelopen maanden actief deel aan de Transitiegroep Verduurzaming Landelijk Gebied. Men werd er enthousiast over waar we mee bezig zijn in de Bommelerwaard en hoe we het aanpakken. Het advies bespreekt Bommelerwaar als ‘pareltje’ voor de nieuwe gebiedsgerichte benadering. De komende weken/maanden spreken de OIM-voorzitters met de ambtelijke top van diverse Ministeries.
Laten we hopen dat dit onze coöperatie nog wat moois gaat brengen!