Terugblik netwerkbijeenkomst

Donderdag 2 juni j.l. was onze 2e netwerkbijeenkomst over Groene kansen in de Bommelerwaard. Hans Kursten van P2 gaf een interessante presentatie over de verschillende mogelijkheden van hoe je op een duurzame wijze met elkaar in de Bommelerwaard kunt samenwerken om de energietransitie vorm te geven. Er waren daarna vanuit de deelnemers veel vragen over initiatieven zoals de Regionale Energiestrategie (RES) en ontwikkelingen op gebied van netcongestie. Met veel deskundigheid kon Hans op deze vragen antwoord geven. Maar de focus van de avond lag vooral op hoe je samen tot nieuwe initiatieven kunt komen. Daar zijn we vervolgens mee aan de slag gegaan. Met geeltjes en veel enthousiasme werden vragen en ideeën opgeplakt. Met als resultaat een mooie opbrengst van de bijeenkomst. Voor ons als coöperatie goed om te zien waar behoefte aan is onder onze leden. Met stip bovenaan de wensenlijst stonden: meer laadpalen in de Bommelerwaard en het toegankelijk maken van de energietransitie voor álle doelgroepen, Sommige doelgroepen, zoals mensen in huurwoningen, vallen nu buiten de boot vallen, terwijl zij ook echt wel willen verduurzamen. Een mooie opdracht om verder aan te werken!

[/et_pb_column]