Nieuwsbrief nr. 5 Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Nieuwsbrief Lage Rooijen – juli 2020

Er  is weer een nieuwsbrief over Burgerwindpark A2 Lage Rooijen uitgekomen. In deze nieuwsbrief, de vijfde inmiddels, staat de zienswijze procedure centraal. Vanaf 5 augustus tot en met 15 september 2020 kan iedereen namelijk een zienswijze bij de gemeente indienen op het voornemen van de gemeente om een bestemmingsplanwijziging goed te keuren en een vergunning af te geven voor de realisatie van het Burgerwindpark. Je vindt de nieuwsbrief op onze speciale website.