Participatieplan Bommelerwaar is kader voor participatie BWPA2LR

Coöperatie Bommelerwaar ontwikkelt groene energieprojecten en wil ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners kunnen meedoen én voordeel hebben van de opbrengsten van die projecten. Daarom is het voor ons belangrijk dat de omgeving de mogelijkheid krijgt om op verschillende manieren te participeren bij de ontwikkeling van het Burgerwindpark A2-Lage Rooijen. We maakten daarvoor een uitgebreid participatieplan, waarin de financiële, sociale én proces-participatie staan beschreven.
Het college van B&W Maasdriel heeft op 9 juni 2020 besloten dat ons participatieplan (link) kan worden gebruikt als kader voor de verdere uitwerking van de participatie. Dit betekent dat het Burgerwindpark verder kan gaan op de ingeslagen weg om de omgeving te betrekken bij de totstandkoming van het Burgerwindpark. Komende periode zullen de verschillende onderdelen van het participatieplan verder worden uitgewerkt samen met de omgeving.
We zijn al begonnen met het oprichten van een klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van bewoners en organisaties uit de omgeving deel kunnen nemen. Wil je hier meer over weten? Kijk voor meer info op www.windparklagerooijen.nl