Bommelerwaar gaat ‘voor de wind’!

Sinds januari 2017 werkt Bommelerwaar aan een plan voor windmolens tussen de A2 en Hoenzadriel, in de gemeente Maasdriel. Zie het nieuwsbericht van 30/01 met meer achtergrond. De ontwikkelingen gaan inmiddels hard!

“Niet onze voorkeur”

Na de Commissie Ruimte van 30 januari, waar ons principeverzoek ‘ingekomen post’ was, stuurde het College op 31 januari een negatief advies aan de raad. Dat moest ook wel want het Bestuursakkoord 2018-2022 van de gemeente Maasdriel vermeldt “het plaatsen van windmolens heeft niet onze voorkeur” (p.9). Maar als je er tussen de regels doorleest en vooral de vele positieve kanttekeningen over ons windplan ziet, dan denk je: dit advies is niet de visie van het College zelf; men volgt het beleid van de Raad.

Op 25 februari werd er in besloten kring een raadsinformatieavond gehouden op het Gemeentehuis. Partner Green Trust en en wij verzorgden presentaties en er werden vele vragen gesteld en beantwoord. Nou, enige politieke discussie ontstond er ook! Maar met drie man/vrouw bestuur aanwezig vanuit de Coöperatie: dat konden we wel hebben!

Op 28 februari volgde een een raadsbrief van het College waarin een krachtige oproep staat tot het maken van nieuwe beleidskeuzes over wind. En dan lijkt de toon voor een belangrijk deel al te zijn gezet.

Realisatie binnen de raad

Afgelopen woensdag, 13 maart, spraken we opnieuw in (bekijk de video, vanaf minuut 12:00, of de PDF van onze presentatie) tijdens de Commissie Ruimte en donderdag de 14e volgde bespreking van vragen en debat (bekijk de video, vanaf minuut 40:45). Met heel in het kort als uitkomst: de Commissie-vergadering besloot unaniem een amendement te willen opstellen om onze windmolens “onder voorwaarden” mogelijk te maken. Men realiseert zich dat de druk vanuit o.a. het Klimaatakkoord groot is, wenst lokaal de regie te behouden en herkent de grote voordelen van het Bommelerwaar- windplan. Bommelerwaar werd expliciet gevraagd mee te schrijven aan het amendement met daarin de uitgangspunten voor het nieuwe windbeleid, ter behandeling in de raad op 28 maart.

Het Brabants Dagblad schreef er al meteen een artikel over en bij Omroep Gelderland (vanaf minuut 9:00) was het windplan maandag 18 maart televisienieuws.