Bommelerwaar verzoekt om windmolens

Coöperatie Bommelerwaar sprak op 30 januari in bij de Commissie Ruimte van de Gemeente Maasdriel. Onderwerp van gesprek betrof het principeverzoek door Bommelerwaar, gezamenlijk ingediend met Green Trust Consultancy, voor een windpark naast de A2 richting Hoenzadriel, op ruim anderhalve kilometer van de kern.

10.000 huishoudens!

Het beoogde windpark zou voorzien in de actuele stroombehoefte van zo’n 10.000 huishoudens in en om Maasdriel. Naast schone energie levert een dergelijk ook financieel flink wat voordeel op. Door het afnemen van Bommelerwaar-Stroom van dit windpark zou iedereen zeer laagdrempelig mede-eigenaar kunnen worden van deze windmolens zónder voorafgaande investering. Zo komt een fors deel van de revenuen van dit park ten goede aan ons gebied. Daarnaast beogen we een Gebiedsfonds in algemeen belang.

De impact van windmolens op de fysieke leefomgeving is natuurlijk groot. Toch zijn wij relatief enthousiast over de betreffende locatie. Bommelerwaar wil dit park tot een landelijk voorbeeldproject maken van participatie, waar het Klimaatakkoord en de Omgevingswet zwaar op hameren. We gaan ons de komende maanden vol inzetten dat ook omwonenden de voordelen van dit park voldoende zullen waarderen. En kijken welke vormen van compensatie passend zijn. Overigens hebben we alle omwonenden in augustus al schriftelijk geïnformeerd over dit windplan en diverse huiskamerbezoeken afgelegd. Dit proces houdt onze volle aandacht.

Tijdens de Bommelerwaar-ledenbijeenkomst van 31 januari staat dit windpark ook op de agenda.

En nu?

Het vervolg op het principeverzoek (nu als ingezonden stuk) is dat de Commissie Ruimte tijdens haar volgende vergadering op 13 maart een Collegevoorstel zal bespreken voor een Raadsvoorstel ter behandeling op in de gemeenteraad op 28 maart. Bovendien lijkt de fractie van D66 een Raadsinformatie te willen organiseren opdat de Raad zich ten volle kan (laten) informeren.

Bij vragen zijn wij bereikbaar via bestuur@bommelerwaar.nl of via het algemene nummer van de Coöperatie: 06 – 4498 8005.