Principeverzoek windmolens mag door!

Voor de coöperatie een groot moment in de raadszaal van Maasdriel: in weerwil van een negatief raadsadvies van het college, stemde de gemeenteraad vanavond unaniem vóór een motie om het principeverzoek van Bommelerwaar & Green Trust “aan te houden”. Daarmee is de weg vrij voor de coöperatie om op korte termijn samen met het wethoudersduo De Vries & Van Hoften een gewijzigd raadsvoorstel voor te bereiden dat dan na akkoord van de raad tot een formeel vergunningsverzoek kan leiden. De motie vraagt tegelijkertijd om een aantal bijstellingen/verbeteringen van ons principeverzoek.

Gemeenteraad Maasdriel

De raad sprak zijn waardering uit voor het gezamenlijke initiatief van Bommelerwaar en Green Trust. Voorlezer van de motie, Samen Sterk Maasdriel, was zichtbaar tevreden. D66, mede-initiatiefnemer, sprak in schilderachtige beelden over de windmolens als “witte piketpalen voor een groene toekomst”. Groen Links verklaarde: “Wij denken dat dit een initiatief is zoals je moet werken aan windmolens, met meerwaarde voor de bevolking”. De VVD noemde de motie “een succes van Bommelerwaar en Green Trust: die hebben ons gedwongen tot andere inzichten te komen dan we allemaal wensten”. CDA onderschrijft dat “vanuit duurzaamheid zullen we niet anders kunnen en moeten”.

Er is nog wel het verzoek om de specifieke locatiekeuze nader toe te lichten en nog beter te onderbouwen – meteen als een opstap naar wat mogelijk verder nog nodig is. De motie geeft daarom aan dat het beoogde windpark De Lage Rooijen (A2-Hoenzadriel) “kan passen als een eerste invulling in [de] energiestrategie” waar het college aan werkt. De VVD, echter, “ageert tegen de locatie” omdat ter plaatse veel wandelaars en fietsers passeren. Ook het CDA vraagt het college “te onderzoeken hoe en waar” we windmolens kunnen realiseren. We zullen daar opnieuw aandacht aan besteden en in de analyse en onderbouwing van de locatiekeuze het brede gebiedsperspectief meenemen.

Verantwoordelijkheid nemen

Ook Burgemeester Van Kooten sprak na afloop overtuigd: “Je kunt niet meer zonder windmolens. Je moet je verantwoordelijkheid nemen. Iedereen snapt dat je wat moet doen. Vanuit goed (gebieds)rentmeesterschap moet je zuinig zijn op de aarde. En goed voor elkaar zorgen en de generatie na ons: iets moois achterlaten voor je (klein)kinderen. Als Maasdriel vinden we het mooi nu eens een keertje voorop lopen. In samenspraak met de bewoners van het gebied.”

Het goede nieuws werd in een leuk berichtje ook al opgepikt door Omroep Gelderland.