Vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen onherroepelijk verklaard

Het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, heeft een oordeel geveld over de vraag of de vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen rechtsgeldig is. Na een uitgebreid proces […]

Het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, heeft een oordeel geveld over de vraag of de vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen rechtsgeldig is. Na een uitgebreid proces
van juridische onderzoeken en bezwaarprocedures is er nu duidelijkheid: het windpark krijgt groen licht om te starten met de voorbereidingen van de bouw.

Lang proces
Het heeft een lange 􀆟jd geduurd voordat de vergunning voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen definitief werd goedgekeurd. De plannen voor het windpark werden voor het eerst aangekondigd in 2018, waarna een
uitgebreide procedure volgde met inspraak, onderzoek en beoordeling. Tijdens dit proces hebben verschillende partijen, zoals omwonenden en natuurbeschermingsorganisa􀆟es, hun zorgen en bezwaren kenbaar gemaakt. Dit betekent dat de vergunning goed onder de loep is genomen en dat het project zorgvuldig tot stand is gekomen.

Hoe nu verder
Met de uitspraak van de Raad van State op zak kan het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen nu van start gaan met de voorbereidende werkzaamheden van de bouw. Naar verwachting zal in 2024 gestart worden met de
grondwerkzaamheden, de bouw van inkoopstations en het aanleggen van de kabels. Ook zal na de uitspraak gecommuniceeerd worden met de klankbordgroep van omwonenden om te kijken wat dit voor hen betekent en hoe we samen verder gaan.

Eigenaarschap bij de omgeving
Het initiatief voor het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen komt van een groep betrokken bewoners uit de Bommelerwaard en wordt ontwikkeld door Green Trust Consultancy en Coöperatie Bommelerwaar. Green
Trust heeft de leiding over de bouw en exploitatie van het windpark en zal samen met de coöperatie zorgen dat de inwoners van de Bommelerwaard kunnen deelnemen aan het project. Het doel is om ervoor te zorgen dat het windpark voor vijftig procent in handen van de mensen uit de omgeving komt via de coöperatie. ‘Enkele jaren geleden zijn we gestart met dit project om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de Bommelerwaard. Onze turbines wekken straks niet alleen duurzame energie op, maar we zorgen ook dat de opbrengsten geïnvesteerd worden in de verdere groene ontwikkeling van ons gebied,’ zegt Remco Reijke, voorzitter van de coöperatie. De coöperatie zal de komende tijd informatieavonden organiseren en een campagne starten zodat geïnteresseerden kunnen deelnemen aan het project.
Als onderdeel van de vergunningverlening heeft het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen een omgevingsfonds opgericht. Dit fonds is bedoeld om de lokale gemeenschap te betrekken bij de ontwikkelingen en om te zorgen dat de sociale en ecologische impact van het windpark zo klein mogelijk is. Het omgevingsfonds biedt financiële steun aan verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid, natuurbehoud en sociale
ini􀆟a􀆟even in de omgeving. Zo is het windpark straks dus niet alleen vóór, maar ook ván de inwoners.