RIF-subsidie voor GebiedsEnergieStrategie

Goed nieuws!
Het Regionale InvesteringsFonds (RIF; Regio Rivierenland) honoreert onze subsidie-aanvraag: € 10.000!
In mei hadden we een voorstel ingediend voor een haalbaarheidstudie.
Met het Duurzaamheidsplatform Bommelerwaard werken we aan een GebiedsEnergieStrategie.
Dat wil zeggen: met co-financiering van de Provincie gaat na de zomer een consultant een studie uitvoeren.
Wij wilden een uitdieping om het ‘local for local’-karakter voldoende sterk te maken.
Dat zoveel mogelijk lokale werkgelegenheid kan werken aan lokale oplossingen met lokale regie en lokaal eigendom.
Verbindingen maken tussen de glastuinders die warmte over houden en burgers die ’s winters warmte vragen.
En bovendien het energievraagstuk koppelen aan andere kwesties die hier spelen.
Dat vraagt toch net een wat andere insteek dan de ‘normale’ consultancy levert.
Het leek partners binnen het Duurzaamheidsplatform passend dat wij daar zelf fondsen voor zouden organiseren.
Mooi: als wij uren inbrengen, wil het RIF ons een subsidie geven (ook voor inzet van een/de consultant).
Bijzonder is ook: ze willen het graag verbinden aan een tweede project waar we mee willen beginnen.
Want bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dienden we een tweede voorstel in.
Dat voorstel is getiteld “Proeftuin Bommelerwaard: Bottom-up Energietransitie binnen de Omgevingswet”.
De gedachte is om in twee buurtschappen een ‘gebiedsdialoog’ te starten, leidend tot een Omgevingsvisie.
Binnen het kader van duurzame gebiedsontwikkeling willen we dan kijken ook naar lokale opwek van energie.
We verwachten hier volgende week uitslag van te ontvangen – dan kunnen we na de vakantie meteen aan de slag!