Plan voor meer leefruimte marterachtigen bij BWP A2 Lage Rooijen

Coöperatie Bommelerwaar werkst samen met Greentrust aan de voorbereidingen van een kleinschalig Burgerwindpark. Dat doen we omdat we willen bijdragen aan het behoud van natuur en schonere lucht in de Bommelerwaard. Met drie windturbines heeft dit windpark de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Het realiseren van dit windpark zal een substantieel deel van de duurzame invulling bieden voor de gemeente Maasdriel: het windpark heeft de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. Ook kan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen fungeren als aanjager van duurzaamheid in de gemeente Maasdriel.

Omdat we willen dat het Burgerwindpark zo min mogelijk negatieve effecten heeft op de omliggende natuur, hebben we veel overleg met lokale natuurorganisaties. Zo is er een werkgroep marterachtigen in het leven geroepen, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Natuurwacht Bommelerwaard, natuurvereniging de Capreton, gebiedscoöperatie Bommelerwaar en Green Trust.
De werkgroep heeft een plan gemaakt om meer ruimte te bieden aan de marterachtigen in het gebied bij het windpark. Het gaat met name om de wezel en de bunzing. Het plan bestaat uit het aanleggen van ruim 1600 vierkante meter struweel (struikgewas), ook wel ‘maasheggen’ genoemd. Deze heggen geven dekking aan marterachtigen. Er wordt hiermee een verbindingsroute gecreëerd, zodat de dieren zich veilig door het gebied kunnen verplaatsen. Ook kunnen de dieren makkelijker voedsel vinden onder het struikgewas. Daarnaast geven de maasheggen, die zo’n 3,5 meter breed worden, ook ruimte aan verschillende insecten, struweelvogels en de Patrijs. Zo wordt er gewerkt aan biodiversiteit in het gebied!

De maasheggen worden aangelegd met het doel om het leefgebied rondom het windpark op lange termijn te verduurzamen. De aanleg van de Maasheggen wordt een onderdeel van de ruimtelijke plannen van het windpark. De initiatiefnemers van het windpark gaan zorgen voor het beheer van de maasheggen.