Ledendialoog over nieuwe initiatieven

Op 10 juni bespreekt de gemeente Maasdriel haar nieuwe beleidsvisie Zon/wind. Ook Zaltbommel stelde onlangs een visie vast.
Zodra een gemeente via een beleidsvisie de mogelijkheid openstelt om wind- en zonneenergie op te gaan wekken komen er direct veel commerciële partijen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, vaak met financieel gewin als primair doel. Eerder was dat voor ons de reden om zélf een windmolenpark in Maasdriel te ontwikkelen: Burgerwindpark A2 Lage Rooijen: met maximaal voordeel / minimaal nadeel voor omwonenden, natuur en landschap.

Lokaal verankeren?

Het streven van de coöperatie blijft om nieuwe ontwikkelingen lokaal te verankeren en op die manier zo veel mogelijk voordeel voor het gebied te realiseren: zowel vanuit het perspectief van de bewoners als vanuit natuur- en landschapsbehoud. We willen daarom graag de mogelijkheid onderzoeken om samen met partners (GreenTrust en/of anderen) een principeverzoek bij beide gemeenten in te dienen om de nieuwe planologische mogelijkheden te verkennen.

Ledendialoog 15 juni

Voordat wij dit kunnen doen willen we graag van onze leden weten of zij het een goed idee vinden om hierin zelf initiatief te nemen. Of vinden zij het beter dat we deze ontwikkelingen aan partijen buiten de Bommelerwaard laten, die mogelijk een ander belang hebben dan wij als gebiedscoöperatie.

Tijdens de ALV zijn we hierover al in gesprek gegaan met onze leden. Maar omdat de tijd kort was willen we op 15 juni a.s. uitgebreider van gedachten wisselen over de kansen voor het gebied en de voor- en nadelen van verschillende energiebronnen.

Meepraten?

Stuur aub een mail aan jan@bommelerwaar.nl als je mee wilt doen op 15 juni om 20.00 uur, dan ontvang je een link om deel te nemen aan het (online) gesprek.