Handreiking verkiezingsprogramma’s

De gemeenteverkiezingen komen er aan!
De komende vier jaar moeten we écht gaan versnellen!
Er zijn nog drie gemeenten die zelfs het Gelders Energieakkoord nog niet getekend hebben. Twee ervan zijn… Maasdriel en Zaltbommel.
We zien graag iets meer visie, meer ambitie en meer daadkracht! En daarnaast hebben we ook een concrete verlanglijst:
We willen gebiedsafspraken die gebruik maken van een andere Europese spelregelset.
Dat wil zeggen: niet die van Mededinging, verboden staatssteun en aanbesteding. Maar die van het Europese Regionale Beleid: voor sociale cohesie en economische structuurversterking van het gebied. Dan kunnen we samen werken aan een ‘local for local’-oplossing voor de energietransitie. En voorkomen dat we hier straks de lasten hebben maar niet de lusten. Want er gaat de komende jaren veel veranderen in de overstap naar duurzame energie. Als we niet uitkijken en aan de slag gaan, hebben we het straks voor het nakijken. Dan worden van bovenaf maatregelen opgelegd en lopen grote investeerders met de buit weg.