Gebiedsconferentie Bommelerwaard

Onze mooie rivieren-eiland is ook een energie-eiland.
Daar kunnen we samen iets moois van maken.
De afhankelijkheid van mondiale fossiele bronnen verminderen.
Onze maandelijkse energielasten verlagen.
De lokale economie binnen het gebied versterken.
Bijdragen aan lokale en mondiale duurzaamheidsdoelen.
De Bommelerwaard wordt energieneutraal – de vraag is alleen hoe en wanneer.
Samen kunnen we het proces versnellen.
Dat is goed voor het klimaat, onze portemonnee en ons gebied.
Ben je geïnteresseerd? Kun jij iets bijdragen?
Meld je via deze link aan voor de Gebiedsconferentie op Slot Loevestein!
Deelname is gratis.
Klik hier voor meer informatie over de Conferentie.
De Gebiedsconferentie maakt deel uit van het DuurzaamDoor-festival van RVO.

Op het programma staan antwoorden op onder meer de volgende vragen:

  • Hoe kun je niet alleen je eigen huis verduurzamen, maar kun je er tegelijkertijd voor zorgen dat een hele wijk naar ‘nul op de meter’ gaat?
  • Hoe krijg je voor elkaar dat niet alleen op je eigen huis of bedrijfspand zonnepanelen komen te liggen, maar dat we ook collectief ‘alle’ beschikbare (dak)ruimte benutten?
  • Hoe kunnen we door particulieren en ondernemers lokaal opgewekte energie tegen de laagste kosten lokaal binnen de Bommelerwaard beschikbaar maken?
  • Hoe kunnen we de energierekening die we nu allemaal maandelijks betalen (en rechtstreeks het gebied uitstroomt), ombuigen tot een financieringsinstrument om gezamenlijk te kunnen investeren in de opwek-capaciteit die we als gebied nodig hebben?
  • Hoe kunnen we middels inzet van slimme technologie, zowel hardware als software, lokale pieken en dalen in de energie-opwek en -afname gedurende het jaar en op kwartierbasis in balans brengen?
  • Hoe mobiliseren we de lokale bevolking, ondernemers, organisaties en overheid om tot gezamenlijke aanpak en oplossingen te komen?
  • Hoe ziet het samenwerkingsverband eruit met partijen ook van buiten het gebied om de infrastructuur en de uitvoering van een hernieuwbaar energiesysteem mogelijk te maken?
  • Hoe kun je de aanwezige ruimte binnen de wet- en regelgeving inclusief het fiscale stelsel optimaal benutten voor een versnelde energietransitie?
  • Kunnen we van ons rivieren- en energie-eiland een lerende, wettelijke, technologische, financiële en sociale experimentomgeving maken waar niet alleen het eigen gebied en bewoners, maar ook gebieden elders in het land profijt bij hebben?

2016-dcs-bommelerwaar-slides-energie-002

De Gebiedsconferentie is een vervolg op het “Ketenoverleg Circulaire Gebiedswaarde”.
Dat evenement organiseerde De Coöperatieve Samenleving op 22/11 in het Geofort Herwijnen.
Coöperatie Bommelerwaar is lid van deze landelijke coöperatie van gebiedscoöperaties.

2016-dcs-bommelerwaar-slides-energie-008