ALV besluit o.a. over eerste energieproject

Na ruim een jaar voorbereiding gaat het nu beginnen!
Dat wil zeggen: mits de ledenvergadering inderdaad voor stemt.
[Toevoeging na de vergadering: JA: de ALV stemde unaniem voor!]
Dan gaan we zonnepanelen leggen op de Gemeentewerf in Gameren.
En gaan we met enkele andere daken een aanbod doen voor de hele Bommelerwaard. Nu we de methodiek hebben uitgedokterd (Bommelerwaar-Stroom en energieprojecten) kunnen we gaan versnellen. En dan maar hopen dat de huishoudens in het gebied inderdaad enthousiast inschrijven!

Alle hulp is welkom: dus meld je alvast aan en als je wilt helpen: graag!

Naast het besluit over de het eerste energieproject staat ook op de agenda:
Een Leden-leenreglement en het Waarderingsreglement.
Zo groeien we stap voor stap naar een steeds professionelere organisatie.
De eerlijkste energie van, voor en door de Bommelerwaard.
De agendastukken nog niet ontvangen? Mail bestuur@bommelerwaar.nl
We vergaderen in het Dorpshuis van Kerkwijk (Achterstraat 4); aanvang 19:30 uur.