Resultaat ledendialoog over energie-initiatieven

Op 15 juni jl. raadpleegden we onze leden over de mogelijkheid om nieuwe groene energieprojecten te initiëren als gebiedscoöperatie. Coöperatie Bommelerwaar wil de Bommelerwaard verduurzamen én ervoor zorgen dat de opbrengsten van die verduurzaming zoveel mogelijk in het gebied blijven. Bijvoorbeeld door de opbrengsten te investeren in lokale initiatieven die bijdragen aan een duurzamer Bommelerwaard. We streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen aan onze projecten én er voordeel van hebben.

Opgave voor opwek duurzame energie

De coöperatie heeft inmiddels drie collectieve zonnedaken in Gameren, Hedel en Rossum gerealiseerd en heeft een kleinschalig windpark en diverse nieuwe zonnedakprojecten in voorbereiding. De stroom van die projecten wordt direct lokaal gebruikt door bewoners uit de buurt.

Het Rijk heeft echter bepaald dat heel Nederland veel meer duurzame energie moet opwekken waaronder een flinke hoeveelheid wind op land. Verplichtende nationale wetgeving vond inmiddels zijn weg naar de provincies en via de provincie Gelderland ook naar de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Beleidsvisies Zaltbommel en Maasdriel

Beide gemeenten hebben daarom beleidsvisies geformuleerd en vastgesteld waarin de bouw van meer windturbines mogelijk wordt gemaakt. Concreet maken die nieuwe beleidsvisies het tot 2030 mogelijk om nog 2 windturbines in Maasdriel en 3 á 4 windturbines in Zaltbommel te ontwikkelen.

Zodra een gemeente via een beleidsvisie de mogelijkheid openstelt om wind- en zonnenergie op te gaan wekken komen er direct veel commerciële partijen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, vaak met financieel gewin als primair doel. Eerder was dat voor ons de reden om zélf een windmolenpark in Maasdriel te ontwikkelen, Burgerwindpark A2 Lage Rooijen: met maximaal voordeel/minimaal nadeel voor omwonenden en natuur en landschap. Ons streven blijft om nieuwe ontwikkelingen lokaal te verankeren en op die manier zo veel mogelijk voordeel voor het gebied te realiseren: zowel vanuit het perspectief van de bewoners, als vanuit natuur- en landschapsbehoud.

Uitkomst ledendialoog

Zoals afgesproken in onze algemene ledenvergadering van 27 mei jl. zijn we met een groep geïnteresseerde leden op 15 juni de dialoog aangegaan over de mogelijkheden die de beleidsnota’s over zon- en windopwek van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel bieden voor nieuwe initiatieven vanuit onze coöperatie. Uit deze ledenraadpleging bleek duidelijk dat de leden het ondersteunen als de coöperatie zelf initiatief neemt en niet af wacht tot externe, commerciële partijen ons benaderen.

Gekozen aanpak

Deze zomerperiode zullen wij benutten om met verschillende lokale partijen te verkennen hoe wij tot het beste projectaanbod voor het gebied kunnen komen. De leden adviseren ons ook om al in een vroeg stadium met lokale natuurorganisaties in gesprek te gaan. Onze werkgroep “Nieuwe initiatieven” gaat onderzoeken of we samen met (lokale) partners een principeverzoek bij beide gemeenten kunnen indienen om de nieuwe planologische mogelijkheden te verkennen. Na de zomer komen we terug bij de leden om verslag te doen van onze bevindingen.