Kerstbericht 2020: een succesvol jaar voor Coöperatie Bommelerwaar

Het jaar 2020 is een jaar dat eruit springt. Een jaar waarin we ons meer dan ooit bewust zijn geworden van onze kwetsbaarheid. Maar niet alleen dat. 2020 is de afsluiting van een heel decennium, het tweede decennium van de 21e eeuw. Een periode waarin het duidelijk is geworden dat we in de reservetijd zitten als het gaat om het zorgen voor de planeet waarop wij leven.

Onze missie als gebiedscoöperatie

Er zijn op mondiaal niveau afspraken gemaakt om de aarde leefbaar te houden. Onze overheid heeft iedere gemeente de opdracht gegeven om de energievoorziening voor 2050 volledig te verduurzamen. En ook andere landelijke maatregelen zullen de komende jaren in werking treden omwille van het natuurbehoud.

Het gaat dus niet alleen om de energietransitie, maar ook om de bescherming van de flora en fauna die steeds vaker bedreigd worden. Onderwerpen als biodiversiteit en bescherming van de natuur staan gelukkig steeds hoger op de politieke agenda. En daar zijn we blij mee.

Nieuwe zonnedakprojecten van start

Ook Coöperatie Bommelerwaar wil een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze leefomgeving. Wij doen dat in ons eigen lokale leefgebied, de Bommelerwaard. Als gebiedscoöperatie is het onze missie om samen te leven en werken in een duurzame en schone omgeving. We doen dat onder andere door bij te dragen aan het versnellen van de energietransitie én te zorgen dat die energietransitie voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk wordt.

Met de start van twee nieuwe zonnedaken eind dit jaar staat de teller op drie collectieve zonneprojecten in de Bommelerwaard. Vanaf eind 2020 nemen circa 75 huishoudens lokaal opgewekte Bommelerwaar-Stroom af. Inmiddels is Coöperatie Bommelerwaar weer druk bezig met de voorbereiding van meer zonnedakprojecten.

Bommelerwaar-Stroom oud en nieuw

De huidige projecten zijn tot stand gekomen onder de zogenaamde postcoderoosregeling. Dat is een fiscale regeling die in het leven is geroepen door de overheid om de energietransitie te ondersteunen. Deelnemers aan een collectief energieproject ontvangen voordelige groene stroom en worden mede-eigenaar van het energieproject.

Vanaf 2021 verandert deze regeling. De nieuwe projecten van de coöperatie zullen onder die nieuwe regeling vallen. Daarvoor ontwikkelt Bommelerwaar een nieuwe opzet:  Bommelerwaar-Stroom 2.0. Om nieuwe duurzame energieprojecten te laten slagen, zijn er onder de nieuwe regeling nieuwe leden nodig. Komend jaar start hiervoor een nieuwe campagne. Wil je nu al meedenken en meebeslissen hierover, dan ben je van harte welkom om lid te worden.

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen krijgt go

Na een jaar hard werken door ons windteam viel eind november een aantal belangrijke besluiten over de voortgang van ons kleinschalig Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. De provincie Gelderland verleende de natuurvergunning, het Waterschap Rivierenland de watervergunning, de Omgevingsdienst het huisnummerbesluit en last but not least kregen we, na een positief besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning van de gemeente Maasdriel.

Inwoners uit de omgeving (Hoenzadriel, Hedel, Ammerzoden, Maaspoort) en de Natuurwacht Bommelerwaard zijn dit jaar nauw betrokken bij het Burgerwindpark door middel van de klankbordgroep. De participatie is op hoofdlijnen uitgewerkt en zal komend jaar verder invulling krijgen.

Volgens planning zullen de drie windmolens vanaf 2023 circa 10.000 huishoudens in de Bommelerwaard van duurzame stroom voorzien. Het Burgerwindpark levert daarmee een serieuze bijdrage aan de nationale, provinciale en regionale doelen op het gebied van de duurzame energietransitie.

Coöperatie Bommelerwaar is voor 50% aandeelhouder van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, waarmee via het lidmaatschap van de coöperatie de zeggenschap over het windpark lokaal is verankerd.

Trots en gemotiveerd om verder te gaan

We zijn enorm trots op dit resultaat. Het is niet niks om met uitsluitend vrijwilligers deze projecten voor elkaar te krijgen. En het motiveert ons om door te gaan, om de energietransitie te versnellen en bij te dragen aan het verduurzamen van ons kostbare leefgebied.

Ons ledenaantal is inmiddels ruim de 200 gepasseerd, ons bestuur is uitgebreid naar acht leden, we zijn gesprekspartners van de beide gemeentes in de Bommelerwaard en de provincie Gelderland en steeds meer inwoners kennen onze naam. Onze energieprojecten zijn een belangrijk onderdeel, maar we kijken veel breder dan dat, want we zijn een gebiedscoöperatie. Dat betekent dat eventuele opbrengsten van projecten gebruikt zullen worden voor nieuwe initiatieven die met verduurzaming te maken hebben. Welke dat zijn, daar beslissen onze leden over.

Het bestuur bedankt alle leden voor hun inzet dit jaar, in het bijzonder alle commissieleden en ambassadeurs. En uiteraard een woord van dank aan alle samenwerkingspartners. Alleen samen kunnen we dit voor elkaar krijgen!

De beste wensen voor iedereen!

Binnenkort komen de feestdagen eraan. Wij beseffen heel goed dat deze periode voor iedereen een andere betekenis kan hebben. Voor de één een periode om naar uit te kijken, om te genieten van de sfeer en -voor zover dat kan-  om samen te zijn met je naasten. Voor anderen een moeilijke tijd waarin eenzaamheid, verdriet of financiële zorgen naar voren komen.

Wij wensen je toe dat je deze dagen in blijdschap kunt vieren en dat je, net als Coöperatie Bommelerwaar, veel inspiratie zult hebben om nieuwe plannen te maken voor het nieuwe jaar.

Bestuur Coöperatie Bommelerwaar