Gemeenteraad Maasdriel zet stoplicht voor burgerwindpark A2 Lage Rooijen op groen!

De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 25 november besloten het bestemmingsplan voor ons burgerwindpark vast te stellen. Het college van B&W heeft daarop de omgevingsvergunning afgegeven. Al eerder gaf de provincie Gelderland ons de natuurvergunning. En op 25 november ontvingen wij ook de watervergunning van het Waterschap Rivierenland.

Wij zijn blij en trots dat we met deze mijlpaal weer een stap dichterbij het realiseren van ons Burgerwindpark A2 Lage Rooijen zijn gekomen.

Met dit Burgerwindpark:

–        gaan we lokale, groene stroom opwekken met de omvang van alle huishoudens van de gemeente Maasdriel en

–        leveren we een bijdrage aan de nationale, provinciale en regionale doelen op het gebied van de duurzame energietransitie.

Participatie staat bij ons hoog in het vaandel

Eigenaarschap van het burgerwindpark ligt voor 50% bij onze coöperatie. Ruim 2 jaar na ons verzoek aan de gemeente Maasdriel om planologische medewerking aan de ontwikkeling van ons windpark is een belangrijke stap gezet. Als alles voor de wind gaat, zal de bouw van het windpark kunnen starten eind 2022 en zou het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen vanaf eind 2023 operationeel kunnen zijn. Uiteraard is deze planning onder voorbehoud.

Graag willen we iedereen die ons de afgelopen periode heeft gesteund, bedanken voor zijn of haar hulp en betrokkenheid!

Meer hierover en over ander burgerwindparknieuws lees je in de kersverse nieuwsbrief van het burgerwindpark.