Energiekring Zaltbommel op stoom! 

Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, gaan we van het aardgas af. Dat betekent dat we in de toekomst onze huizen op andere manieren moeten gaan verwarmen en dat we niet meer op aardgas kunnen koken. Warmte voor in huis kunnen we dan halen uit andere energiebronnen, zoals hernieuwbaar gas of aardwarmte.

De gemeente Zaltbommel werkt in 2021 aan een zogenaamde Transitievisie Warmte. Deze visie zal een beeld geven van hoe in Zaltbommel de overgang van aardgas naar andere hernieuwbare bronnen voor bijvoorbeeld het verwarmen van onze woningen eruit gaat zien. Omdat de gemeente het belangrijk vindt te horen hoe de inwoners van Zaltbommel hierover denken, is er een Energiekring Warmte gestart. Want hoe deze overgang er precies uit gaat zien, weten we nog niet. Wél weten we dat iedereen er op termijn mee te maken krijgt. Dat levert vragen op over de impact die deze transitie heeft op huishoudens, bijvoorbeeld over comfort, technische haalbaarheid of betaalbaarheid.

Praat mee over een aardgasvrij Zaltbommel! 

In de Energiekring warmte maken we al deze onderwerpen bespreekbaar en praten bewoners over wat zij belangrijk vinden bij deze transitie. Ook wordt er in werkgroepen gezocht naar oplossingen die aansluiten bij de situatie van bewoners in de verschillende kernen van de gemeente Zaltbommel.

In de Energiekring kunnen inwoners vragen stellen, meedenken en meepraten over deze warmtetransitie. Op deze manier krijgen inwoners een goed beeld van de opgaven waar we voor staan en dragen ze actief bij aan mogelijke oplossingsrichtingen voor de warmtetransitie in Zaltbommel. Ook denken zij met elkaar na over de mogelijkheden die ze zelf hebben om stappen te zetten in de richting van een aardgasvrij huis.

Meedoen?

Inmiddels zijn er al 3 energiekringen geweest, van deze bijeenkomsten zijn verslagen beschikbaar. Daarnaast is er ook een artikel verschenen in de Duurzaamheidsbijlage van de Bommelerwaardgids, waarin deelnemers van de energiekring warmte vertellen waarom zij meedoen. Benieuwd? Klik dan op deze link. De volgende energiekring wordt gehouden op woensdagavond 21 april a.s.

Wil jij ook meepraten of meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@energiekringzaltbommel.nl of volg ons op twitter.

De Energiekring warmte is een initiatief van de gemeente Zaltbommel en wordt begeleid door Coöperatie Bommelerwaar.