Coördinatieregeling voor BWP A2-Lage Rooijen?

Op 16 april wordt in de gemeenteraad van Maasdriel de mogelijkheid van toepassing van de zogenaamde coördinatieregeling (coördinatiebesluit) voor het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen besproken. In de Wet ruimtelijke ordening […]

Op 16 april wordt in de gemeenteraad van Maasdriel de mogelijkheid van toepassing van de zogenaamde coördinatieregeling (coördinatiebesluit) voor het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen besproken. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de mogelijkheid voor een coördinatieregeling voor gemeenten opgenomen. Met toepassing van deze regeling vindt besluitvorming ten behoeve van een project zo veel mogelijk gelijktijdig en gecoördineerd plaats, waarbij de bevoegdheid tot besluitvorming wel bij de afzonderlijke bestuursorganen blijft.

De gemeenteraad kan dus besluiten om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor de vergunningverlening, gezamenlijk te laten doorlopen. Voor het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen gaat het met name over de coördinatie in het bestemmingsplanproces en de omgevingsvergunning. Hiermee kunnen de verschillende procedures goede onderling afgestemd worden, waardoor het traject voor belanghebbenden inzichtelijker wordt en men maar met één loket te maken heeft voor het indienen van zienswijzen of bezwaren. Voor ons als initiatiefnemers én voor de gemeente zelf geeft dit ook duidelijkheid en wordt voorkomen dat verschillende procedures achter elkaar gaan lopen. Door de procedures op elkaar af te stemmen bespaar je tijd en kosten. Overigens is het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling ook een voorwaarde van de provincie Gelderland voor het overdragen van het bevoegd gezag aan de gemeente.

Meer weten? Lees er meer over op de webpagina van de gemeenteraad Maasdriel.