Bommelerwaar bij HierOpgewekt

Bommelerwaar nam zaterdag 24 september deel aan een bestuurders-heidag.
De aanwezigen vertegenwoordigden ruim 50 lokale energiecoöperaties.
De organisatie van de dag was in handen van kenniskoepel HierOpgewekt.
Men sprak over ledenwerving en uitdagingen bij ledenfinanciering.
Over invloed van leden en ‘goed bestuur’.
Over samenwerking met gemeenten en commerciële spelers.
Heel goed te netwerken met initiatieven die ook wielen uitvinden.
Landelijk groeien REScoop, HOOM en DE Unie tot sterke coöperatieve dienstverleners.
Ze spraken met enthousiasme, ook over het elkaar coöperatief versterken.
Koepels OdeDecentraal en HierOpgewekt gaven aan naar elkaar toe te groeien.
Mooie ontwikkelingen – want we zijn gebaat bij goede kennis en krachtige organisaties,