Inspreken over Duurzaam Maasdriel

“Kunnen we niet een concreet doel stellen voor een energieneutraal Maasdriel?”
Dat was kernachtig de vraag en de boodschap van Coöperatie Bommelerwaar. Namens de Coöperatie sprak bestuurder Onno van Bekkum in bij de Commissie Ruimte. De Commissie behandelde het Duurzaamheidsprogramma Maasdriel 2017-2020.

Er staat: “De Gemeente zal een positieve bijdrage leveren aan landelijke energiedoelstellingen.”
Met als toevoeging: “binnen haar mogelijkheden”.
‘Mag het iets concreter, iets ambitieuzer?’ – was de uitdaging die Bommelerwaar voorlegde.

Verder ging de inbreng o.a. over Bommelerwaar-Stroom, windmolens en elektrische auto’s. En de nieuwe Omgevingswet: kunnen we als gebied werken aan één Omgevingsvisie? Bommelerwaar bedankte de Gemeente voor de ondersteuning van burgerinitiatief.

In zijn reactie verwees de wethouder  naar Bommelerwaar o.a. als “de positieve luis in de pels”.
En “de aanjagers binnen de Bommelerwaard die je nodig hebt om te zoeken naar de koers en de mogelijkheden.”
Raadsleden gaan nu werken aan een motie over gemeentelijke zonnedaken.
Ook daaraan leveren we graag onze bijdrage – voor een energieneutrale Bommelerwaard.