Ja, ik wil bommelerwaar stroom.

Doe de postcode check:

CHECK!

Coöperatie Bommelerwaar

Is opgericht in 2016 met als doelstelling een circulaire economie en inclusieve samenleving. We richten ons daarbij eerst op de energietransitie: dat is de omslag van fossiele brandstoffen naar schone, eigen, groene, lokale, hernieuwbare energie. Want minder CO2 uitstoot betekent minder opwarming van de aarde. Dat veroorzaakt o.a. een stijgend zeeniveau wat voor veel gebieden, waaronder ons gebied, gevolgen zal hebben. Tegelijk hebben we een nieuwe manier ontwikkeld om duurzame energie bereikbaar te maken voor iedereen: Bommelerwaar-Stroom. Voor mens en milieu.

Bommelerwaar