Ja, ik wil bommelerwaar stroom.

Doe de postcode check:

CHECK!

Wind energieprojecten

Coöperatie Bommelerwaar heeft als doel om de Bommelerwaard te verduurzamen en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners kunnen meedoen en voordeel hebben van de opbrengsten. De coöperatie bestaat inmiddels drie jaar en heeft een zonnedak gerealiseerd en diverse zonnedakprojecten in voorbereiding.

We streven ernaar om heel de Bommelerwaard te voorzien van groene stroom. Bij het overstappen naar Bommelerwaar-Stroom weet je zeker dat de elektriciteit die jij gebruikt écht groen en duurzaam is opgewekt.

Onze energiebronnen
Hier vind je een overzicht van al onze duurzame energieprojecten. Zo weet je precies waar Bommelerwaar-Stroom vandaan komt.

Windparkproject

Samen met projectpartner Green Trust heeft de coöperatie een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een windpark in Hoenzadriel in de hoek van de A2 en de Rooijensestraat: Windpark Lage Rooijen. Het plan is om drie windturbines op te stellen met een gezamenlijk vermogen van 15 Megawatt. Hiermee kunnen zo’n 10.000 huishoudens in Maasdriel van duurzame stroom voorzien worden!

De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 20 juni 2019 met dit principeverzoek ingestemd. Samen met gemeente Maasdriel wordt onderzocht hoe de plannen het beste in te passen zijn. We streven ernaar om eind 2020 een vergunningaanvraag in te dienen. Vanzelfsprekend zal het plan aan alle wettelijke eisen voldoen.

Burgerparticipatie

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust vinden het belangrijk dat de omgeving meedenkt en dat zoveel mogelijk inwoners van Maasdriel er voordeel van hebben, direct omwonenden voorop. Daarom betrekken wij graag burgers uit de omgeving bij onze plannen. Daarnaast streven wij ernaar dat middels de coöperatie het eigenaarschap van de windmolens voor 50%  bij burgers uit de Bommelerwaard komt te liggen .

Door gebruik te maken van de postcoderoosregeling en ons product Bommelerwaar-Stroom, kunnen  huishoudens en kleinverbruikers binnen het specifieke postcodegebied groene stroom afnemen én financieel voordeel hebben van de teruggave van energiebelasting. Voor deze huishoudens geldt bovendien dat zij niet (of niet meer) hoeven te investeren in individuele maatregelen voor de opwek van duurzame elektrische energie.

Daarnaast bestemmen wij een deel van de winst uit de exploitatie van het windpark voor initiatieven in de gemeenschap: bijvoorbeeld voor het realiseren van zonnepanelen op verenigingsgebouwen, bijdragen aan verduurzamen van woningen of andere maatschappelijke initiatieven.

 

Uitnodiging online Informatie- en dialoogbijeenkomst: 6 mei aanstaande!

Vanwege Corona hebben we onze fysieke informatiebijeenkomsten moeten afgelasten. In de plaats daarvan zullen we in ieder geval een online informatie- en dialoogbijeenkomst organiseren. Deze zal plaatsvinden op 6 mei aanstaande en heeft het karakter van een (digitale) inloopbijeenkomst. Er is multimediale informatie beschikbaar, maar er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de verschillende aanwezige experts.  Tussen 17.00 en 20.00 uur bent u van harte welkom. Meer informatie volgt nog.

De online bijeenkomst is een noodoplossing. We hopen u op een ander moment weer ‘live’ te woord te kunnen staan en in dialoog te kunnen gaan over het windpark. Voor nu is het belangrijkste om gezond te blijven!

Klankbordgroep

Een klankbordgroep is in oprichting en zal bestaan uit verschillende belanghebbenden met diverse belangen. Deze klankbordgroep adviseert gedurende het hele project. De inbreng zal zeer serieus worden genomen, maar heeft geen formele status.

Tijdens de online informatie- en dialoogbijeenkomst, maar ook nu al kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de klankbordgroep. Dat kan door een email te sturen naar: info@windparklagerooijen.nl

De nieuwsbrief van februari 2020 met de actuele stand van zaken kunt u hier downloaden.

Mocht u voor nu al vragen hebben? U kunt ons bereiken via info@windparklagerooijen.nl, de website www.windparklagerooijen.nl in de gaten houden en/of u kunt zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bommelerwaar