Ja, ik wil bommelerwaar stroom.

Doe de postcode check:

CHECK!

“Proeftuin Schone Leefomgeving Bommelerwaard”.
Dat is de titel waarmee Bommelerwaar een gedurfd plan indient voor de Bommelerwaard.
In het Regeerakkoord is € 900 miljoen vrijgemaakt voor Regio Deals.
Hiervan was € 450 miljoen al vergeven; op 31 augustus sloot de eerste van twee tranches voor € 200 miljoen.
“Iedere regio is uniek, met eigen kansen, uitdagingen en problemen.
Speelt in uw regio een maatschappelijk vraagstuk met een sociale, ecologische of economische uitdaging?”
Jazeker!
Hoe mooi zou het zijn als we hier iets van konden laten bestemmen voor de Bommelerwaard?
Met een plan voor schone energie en schone lucht (€ 6,7 miljoen) doen we een gooi!
Want een schone leefomgeving – dat is goed voor ons allemaal!
Een Regio Deal zou de brede gebiedsdoelstelling van de coöperatie een enorme boost geven.
Onder de diverse deelnemende partijen zijn Energiecommissaris Ruud Koornstra en het Waterschap.
En met een open uitnodiging aan vele anderen om zich te verbinden.
Lees hier de tekst van onze indiening.
Duim je mee?

Voor meer info: onno@bommelerwaar.nl / bestuur@bommelerwaar.nl

Bommelerwaar