Ja, ik wil bommelerwaar stroom.

Doe de postcode check:

CHECK!

Op 12 juli ontmoette het Bommelerwaar-bestuur Eduard Ravenhorst. Eduard is de voorzitter van De Coöperatieve Samenleving. Deze landelijke coöperatie van coöperaties in het burgerdomein bestaat nu anderhalf jaar. Eduard vertelde onder meer over spelregels, ‘learning labs’ en ‘experimenteerruimte’. Dit heeft alles te maken met de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Oude regels van een economie gedomineerd door grote marktpartijen voldoen niet meer. Nu burgers samen zelf verantwoordelijkheid nemen, zijn nieuwe spelregels nodig. De Coöperatieve Samenleving ontwikkelt deze met lokale coöperaties in ‘learning labs’. En de overheid kijkt met belangstelling mee, ook bijv. als het gaat over de Omgevingswet. Ook daar zijn veel nieuwe regels nodig en is burgerparticipatie een soort toverwoord. Bommelerwaar wil zich graag ontwikkelen tot zo’n ‘learning lab’. We besloten lid te worden van deze landelijke coöperatie. Wie gelooft in de kracht van samenwerking, moet tenslotte consequent wezen.
20160712 EduardRavenhorst

(Klik de foto voor een link naar een Youtube-filmpje naar De Coöperatieve Samenleving)

Bommelerwaar